Monday, December 3, 2018

A Kitchen

Sách dành cho các bạn nhỏ mới làm quen với Tiếng Anh.
Nội dung: Giới thiệu các vật dụng quen thuộc trong phòng bếp rất gần gũi và quen thuộc với các bé.
Hoàn thành Form dưới đây để nhận LINK tải sách

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Listening

Level: A1 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test...