Monday, December 3, 2018

A Big Job

Sách dành cho các bé bắt đầu làm quen với Tiếng Anh, tích hợp sẵn phần âm thanh giọng đọc bản xứ.
Nội dung: Câu chuyện về trải nghiệm của các bạn nhỏ với chú chó đáng yêu.

Hoàn thành Form dưới đây để nhận LINK tải sách

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Listening

Level: A1 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test...